درباره ما

تیم ما…

اطلاعات داده شود

آیا میخواهید عضو شوید؟

اطلاعات داده شود

یاسر نوری اسکندری

مدیرعامل

تجربه حرفه ای
…………………..توضیحات
حوزه خدمات
کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان.

زبان ها
ایرانی، انگلیسی، فرانسوی، ایتالیایی، اسپانیایی

سارا موحد

وکیل درجه یک

تجربه حرفه ای
…………………………..توضیحات
حوزه خدمات
کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان.

زبان ها
ایرانی، انگلیسی، فرانسوی، ایتالیایی، اسپانیایی

الهه الوند

وکیل درجه یک

تجربه حرفه ای
………………………..توضیحات
حوزه خدمات
کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان.

زبان ها
ایرانی، انگلیسی، فرانسوی، ایتالیایی، اسپانیایی